2014.06 - На Ком - отново при нашите маси и пейки и правене на нова чешма

Дойде време за ежегодната сбирка в околностите на връх Ком. Отново имаше присъствие на клубни членове от различни части на България. Трябваше да бъдат лакирани масите с пейки поставени и подържани от клуб Land Rover Enthusiasts Bulgaria, както и да бъде открита някъде из шубраците и възстановена стара тръба захранвала в миналото две чешмички.

 При по-новата маса се събрахме за обяд и сладка раздумка с приятели от цяла България.

 

 Не оставихме работата за следващият ден

След това се качихме до по-високата маса, за да я лакираме и попристегнем

 

По пътя на връщане ни застигна типичната за Ком мъгла

 

 Вечерта любезният домакин ни беше приготвил агънце,  а Румбата грееше пред скарата цяяяла вечер

 

На следващият ден се заехме с възстановяване на стара чешма в близост до новата пейка. Възстановихме и почистихме водосбора и водохващането. И не след дълго текна водичка от чешмичката за пръв път от много години.

 Доволни от резултата се зарекохме на следващата година да възстановим и самата чешма.

Традиционното прибиране през Понор планина

 И традиционното вече спиране при реката без начало и край

 

Към галерията